0

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 3 дугаар сарын ажлын тайлан

2015-2016 оны өвлийн их ачааллын батлагдсан горимийг мөрдүүлэн хяналт тавьж ажиллаж байна. Нэгдсэн сүлжээний диспетчерийн зохицуулалт, ДЦС-уудын ЦЭХ, ДЭХ-ний түгээлтийн мэдээг маягтын дагуу боловсруулж ЭХЯ-нд

0

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 2 дугаар сарын ажлын тайлан

2015-2016 оны өвлийн их ачааллын батлагдсан горимийг мөрдүүлэн хяналт тавьж ажиллаж байна. Нэгдсэн сүлжээний диспетчерийн зохицуулалт, ДЦС-уудын ЦЭХ, ДЭХ-ний түгээлтийн мэдээг маягтын дагуу боловсруулж ЭХЯ-нд

0

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 1 дүгээр сарын ажлын тайлан

2015-2016 оны өвлийн их ачааллын батлагдсан горимийг мөрдүүлэн хяналт тавьж ажиллаж байна. Нэгдсэн сүлжээний диспетчерийн зохицуулалт, ДЦС-уудын ЦЭХ, ДЭХ-ний түгээлтийн мэдээг маягтын дагуу боловсруулж ЭХЯ-нд

0

Диспетчерийн зохицуулалтын 2015 оны 12 дугаар сарын ажлын тайлан

2015-2016 оны өвлийн их ачааллын батлагдсан горимийг мөрдүүлэн хяналт тавьж ажиллаж байна. Нэгдсэн сүлжээний диспетчерийн зохицуулалт, ДЦС-уудын ЦЭХ, ДЭХ-ний түгээлтийн мэдээг маягтын дагуу боловсруулж ЭХЯ-нд

0

Эрчим хүчний сайдын мэндчилгээ

Эрчим хүчний салбарын нийт инженер, техникийн ажилтан, албан хаагч нарт

December 28, 2015 Шинэ мэдээ
0

Диспетчерийн зохицуулалтын 2015 оны 11 дүгээр сарын ажлын тайлан

2015-2016 оны өвлийн их ачааллын батлагдсан горимийг мөрдүүлэн хяналт тавьж ажиллаж байна. Нэгдсэн сүлжээний диспетчерийн зохицуулалт, ДЦС-уудын ЦЭХ, ДЭХ-ний түгээлтийн мэдээг маягтын дагуу боловсруулж ЭХЯ-нд

Back to Top Copyright © 2001-2015 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК