Тэмцээн 2016 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 9 цагт “UNION BUILDING” төвд болно.

tpp4_billiard_2016