Browsing Category

Эрчим мэдээ

Эрчим мэдээ

10МВт-ын хүчин чадалтай Монголын хамгийн том НАРНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ https://t.co/im3VLnBnz4 via @ikonnews — Эрчим хүчний мэдээ (@NDC_of_Mongolia) January 18,

January 18, 2017 Эрчим мэдээ

Эрчим мэдээ

Эрчим хүчний системийн хоногийн их бага ачаалал МВт : 973 / 659 — Эрчим хүчний мэдээ (@NDC_of_Mongolia) January 17,

January 17, 2017 Эрчим мэдээ

Эрчим мэдээ

Эрчим хүчний системийн хоногийн их бага ачаалал МВт : 967 / 661 — Эрчим хүчний мэдээ (@NDC_of_Mongolia) January 16,

January 16, 2017 Эрчим мэдээ

Эрчим мэдээ

Эрчим хүчний системийн хоногийн их бага ачаалал МВт : 945 / 650 — Эрчим хүчний мэдээ (@NDC_of_Mongolia) January 15,

January 15, 2017 Эрчим мэдээ

Эрчим мэдээ

Эрчим хүчний системийн хоногийн их бага ачаалал МВт : 941 / 648 — Эрчим хүчний мэдээ (@NDC_of_Mongolia) January 15,

January 15, 2017 Эрчим мэдээ

Эрчим мэдээ

Эрчим хүчний системийн хоногийн их бага ачаалал МВт : 952 / 647 — Эрчим хүчний мэдээ (@NDC_of_Mongolia) January 13,

January 13, 2017 Эрчим мэдээ
Back to Top Copyright © 2001-2015 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК