Comments Off on “Энержи Интернэшнл” ХХК чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001–ийг амжилттай нэвтрүүллээ.

“Энержи Интернэшнл” ХХК чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001–ийг амжилттай нэвтрүүллээ.

“Энержи Интернэшнл” компанийн хамт олон өөрсдийн эрхэлж буй ажил, үйлчилгээг олон улсын түвшинд мөрддөг хэм хэмжээнд хүргэн сайжруулах, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээдлэн ажиллах үүднээс Олон

January 17, 2017 Шинэ мэдээ
Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 12 дугаар сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 12 дугаар сарын ажлын тайлан

2016-2017 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн 2016 оны өвлийн их ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж батлуулсан ба 9-р

Comments Off on ЭХС-н утасны жагсаалт

ЭХС-н утасны жагсаалт

Эрчим хүчний салбарын байгууллагуудын телефон утасны нэгдсэн жагсаалтыг  шинэчлэж байгаа учир  өөрийн болон харъяа байгууллагуудынхаа  телефон утас, гар утас, электрон шуудангийн хаягийн жагсаалтыг хавсралт маягтын

January 06, 2017 Шинэ мэдээ
Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 11 дүгээр сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 11 дүгээр сарын ажлын тайлан

2016-2017 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн 2016 оны өвлийн их   ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан ба 9-р

Comments Off on Снукер биллъярдын тэмцээнд урьж байна.

Снукер биллъярдын тэмцээнд урьж байна.

Тэмцээн 2016 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 9 цагт “UNION BUILDING” төвд болно

December 06, 2016 Шинэ мэдээ
Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 10 дугаар сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 10 дугаар сарын ажлын тайлан

2016-2017 оны “ Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ болон бусад бүсийн системүүдийн 2016 оны өвлийн их   ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  2016 оны 9-р сарын  …. -ний

Back to Top Copyright © 2001-2015 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК